version center
新闻中心

神泣4区:07月28日临时维护公告

发布时间:2022-07-28 17:34:10

亲爱的《神泣》勇士们:

             大家好!

             神泣4区-神佑之光将于2022年07月28日17:40进行临时维护,以解决游戏内存在的一些问题,预计时长为30分钟。根据具体情况维护时间可能会提前或延后,请大家提前做好下线准备。

             维护时间:07月28日 17:40~18:10

             维护区服:神佑之光

             维护前后版本不变

             维护内容:

                 1、修复回归玩家判别错误问题。


              相关说明:

                   1.本次临时维护补偿,将对至少拥有≥31级的玩家发放(三倍经验石(绑定)*1、安全护符(绑定)*1),发放时间为下次例行维护。《神泣》运营团队

2022年07月28日